Navigácia

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105
Štvrtok 22. 2. 2018

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 24.2.2018)
Matej Fiľakovský (II.A)
Matej Kmec (I.A)
Matej Kozák (VI.A)
Matej Mitaľ (VI.B)
Matej Talian (VIII.B)
Matej Čorba (IV.A)

Počet návštev

Počet návštev: 127211

Kalendár

Vitajte na stránke ZŠ v Kračúnovciach

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať.“

                                           Ján Amos Komenský

 

Novinky

 • Máte možnosť poobedňajšieho doučovania MAT a SJL od 22.2.2018 do 23. 3.2018 (mimo jarných prázdnin). Pondelok a utorok od 13:30 do 15:30 hod. bude MAT. Štvrtok a piatok 13:30 do 15:30 hod. bude SJL.

 • Milí žiaci, vážení rodičia!

  V dňoch od 26. februára do 2. marca 2018 sú v Prešovskom kraji jarné prázdniny. V prevádzke nie je ani ŠKD a školská kuchyňa. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5. marca 2018. Prajeme Vám príjemný oddych.

 • Do galérie Zimné radovánky boli pridané fotografie.

  Zima je ročným obdobím, kedy by sme mali stavať snehuliakov, sánkovať sa či len tak šantiť na snehu. Tohtoročnej Perinbabe sa zatiaľ veľmi nechcelo zatriasť tou svojou snehovou perinou, aby sme si aspoň trochu užili zimných radovánok. Dlho sme čakali, a predsa nám tá Perinbabka nadelila aspoň trochu z tej svojej snehovej periny. Snehu nebolo až tak veľa, ale my sme sa aj tak vybrali na sánkovačku na náš školský dvor. Poriadne sme sa naobliekali prváci až štvrtáci a poďme na to. Deti si priniesli sane, boby, klzáky, no super to išlo aj na zadku. Všetci sa dosýta vyšantili, vybehali a po hodinovej sánkovačke sme sa s červenými líčkami vracali do školy, kde nás už čakal chutný obed, ktorý nám tentokrát chutil oveľa viac. Tešíme sa na to, kedy nám zase nasneží a sánkovačku si budeme môcť opäť zopakovať.

 • Vážení rodičia žiakov 9.A triedy, dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 19.2.2018 (pondelok) o 15:00 hod. v triede 9.A.

  Účasť je nutná a žiadame dochvílnosť. Prítomní: výchovný poradca, tr. učiteľ, vyuč. MAT, SJaL

 • Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

  Fašiangy sú časom radosti, veselosti, časom, kedy sa všetci radi zabávajú. Keďže aj my máme veľmi radi zábavu, rozhodli sme sa usporiadať na našej základnej škole karneval. Počas prvej vyučovacej hodiny sa masky chystali v triedach a potom sme sa spoločne stretli v pekne vyzdobenej telocvični. Po telocvični sa prechádzali šašovia, princezné, mohli ste tu dokonca stretnúť domček na stračej nôžke či kozmonauta. Ani v tomto roku sa naše šikovné mamičky nedali zahanbiť a vytvorili krásne masky. Po krátkom tanci nasledovala prehliadka masiek, počas ktorej porota vyberala tie najlepšie masky. Úlohu mali ozaj neľahkú. Vybrať z takého množstva krásnych masiek nebolo také jednoduché. Porota najprv vyhodnotila masky z prvého stupňa, víťazom sa stal malý kozmonaut Rastík, na druhom stupni vyhrala papierová kukurica Sebastián. Po vyhodnotení nasledovala diskotéka, na ktorej sa spolu zabávali starší aj mladší žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Zábava bola výborná, no dídžejka nakoniec zahlásila poslednú pesničku a všetci sme sa postupne museli rozísť domov. Prežili sme krásny karnevalový deň a už dnes sa tešíme na karneval o rok.

 • Do galérie Galéria najlepších boli pridané fotografie.

  V prvom polroku šk. roka 2017/2018 udeľujeme pochvalu pre našich najlepších žiakov. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a ďakujeme za pomoc a podporu pri organizovaní školských aktivít.

 • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • Do galérie ENVIRO: "Deti deťom 2017" boli pridané fotografie.

 • Milé deti, milí rodičia!

  ZŠ v Kračúnovciach pozýva všetkých svojich žiakov, rodičov a priateľov školy na tradičný karneval, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2018 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej telocvični ZŠ.

  Pre žiakov je pripravená skvelá zábava a súťaž o najkrajšie masky.

 • Poľské mesto Dukla 8.1.2018 ešte dýchalo vianočnou atmosférou. Ako poznamenal starosta Krašnienski Jan Juszczak, súťaž o najkrajší betlehem bola slávnostným vyvrcholením sviatkov v ich meste. Výstava tých najlepších betlehemov sa konala v miestnom kaštieli, kde si cenu za 3. miesto prevzal Samuel Partila, žiak 6.A triedy, víťaz okresného kola. Krásny program, recepcia, množstvo inšpirácie vďaka viac ako šesťdesiatim betlehemom sú isto nezabudnuteľným zážitkom a pre Samka motiváciou k ďalšej tvorbe. (p.uč. S. Baranová)

 • Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci 3.A triedy sme pripravili pre rodičov malé posedenie. Príbeh o narodení Ježiša a spev kolied spríjemnili predvianočnú atmosféru. Za svoju snahu boli deti odmenené veľkým potleskom. Spoločne si vymenili darčeky a pre všetkých prítomných, detí a rodičov, bolo pripravené chutné pohostenie.

  Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli pri príprave občerstvenia. Želáme všetkým krásne a požehnané sviatky.

 • 13. december patrí Lucii. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. S touto poverou sa popasovali aj žiaci našej školy- členovia krúžku Hráme sa so slovom, ktorí nás voviedli do tajomných čarov a magických príbehov. Zdramatizovaním balady Lucijný stolček otvorili školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, ktorá bola plná rôznych tajomstiev a záhad. A ako sa umiestnili naši tajomní recitátori? To sa dozviete v záložke: Naše úspechy v SJaL.

 • Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom, že stravu za mesiac december je potrebné vyplatiť do 15.12.2017.

 • V piatok 8.12.2017 si naši piataci v rámci environmentálnej výchovy spríjemnili predpoludnie besedou s pánom lesníkom aj poľovníkom. Získali veľa zaujímavých informácií z oblasti lesného ekosystému. Spoločne si pripomenuli potrebu starostlivosti o lesné zvieratá počas zimy a dôležitosť ochrany našich lesov a prírody všeobecne.

 • Do galérie Mikuláš v obci boli pridané fotografie.

 • Do galérie Mikulášske trhy boli pridané fotografie.

 • 24.november sme prežili netradične a v duchu ochrany životného prostredia. Zúčastnili sme sa exkurzie na skládke komunálneho odpadu. Firma Kosit so sídlom v obci Valaliky nám ponúkla nahliadnuť na proces triedenia, spracovania a spaľovania odpadu.

 • Vyslovujeme srdečné poďakovanie rodičom, starým rodičom a rodinám našich prváčikov, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli príprave, realizácii a celému priebehu imatrikulácie prvákov, ktorá sa uskutočnila dňa 28.11.2017 na našej základnej škole. Veľká vďaka patrí triednej dôverníčke, ktorá s rodičmi neustále komunikovala a maximálne sa usilovala o to, aby sa všetci zúčastnení na tomto posedení cítili príjemne. A musíme povedať, že výsledkom bola nadmierna spokojnosť všetkých prítomných. Ešte raz veľmi pekne ĎAKUJEME.

 • Už 11. rok, od septembra do 1. decembra, na Slovensku beží kampaň ČERVENÉ STUŽKY. Kampaň je zameraná na boj proti HIV/AIDS- tejto zatiaľ smrtelnej, nevyliečiteľnej chorobe. Beží formou osvety vzdelávania. Na našej škole ju realizujeme cez rozhlasovú reláciu, ďalej cez literárny a výtvarný prejav žiakov na tému "Vedieť povedať droge nie!".

  Symbolom je červená stužka- červená ako farba životodárnej tekutiny- krvi. V tomto školskom roku sme si nepripínali na odev symbolické červené stužky, ale do školy sme prišli oblečení v červenom. Všetci žiaci, učitelia, zamestnanci školy. Tým sme dali najavo, že volíme ŽIVOT, nie SMRŤ a že sa o svoje zdravie všetci chceme zodpovedne starať. (Zodpovedná p. uč. Katuščáková cez projekt PPP)

 • Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • V rámci projektov protidrogovej prevencie (PPP) bol 29. november venovaný aktivitám, koré pomohli žiakom školy zbaviť sa telesného a duševného napätia. Vyučovacie hodiny boli o dobrej pohode, čas prestávok venovali hrám a antistresovým maľovánkam.

  Autor víťaznej antistresovej maľovánky LD.

 • Dňa 29.10.2017 sa na našej škole pre žiakov 5. a 6. ročníka uskutočnil 2. ročník matematickej súťaže ,,Bystrohlav“. Súťaž bola zameraná na rozvoj predstavivosti, logického myslenia, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov. Najúspešnejší boli:

  1. miesto: Damián Tomáš (6.B trieda)
  2. miesto: Peter Breja (5.A trieda)
  3. miesto: Anna Beláková (6.B trieda)

  Víťazi aj všetci zúčastnení boli za svoju snahu a aktivitu odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a tým najúspešnejším srdečne blahoželáme.

 • Dňa 13.11.2017 sa nasi prváci vrátili nachvíľu do materskej školy. Boli pozvaní na malé divadelné predstavenie - Tri prasiatka. Divadielko sa im páčilo a vrátili sa so spokojnosťou a krásnym kultúrnym zážitkom.

 • Do galérie Súťaž iBobor boli pridané fotografie.

 • Milí žiaci, kolegovia, rodičia a priatelia školy!

  S radosťou Vám chceme oznámiť, že naša ZŠ a obec sa prvýkrát zapojila do zbierky na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku pod názvom Hodina deťom. Žiaci ZŠ sa so žltými pokladničkami, s usmiatym Hugom- maskotom zbierky Hodina deťom sa budú pohybovať aj po našej škole a obci. V piatok 10.11. tak cestou do práce, školy, za oddychom či povinnosťami môžete prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Dobrovoľnícke tímy môžete stretnúť napr. pri potravinách Kotva alebo reštaurácii Jami. Ďakujeme.

 • Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažia už od stredy až do piatku priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedia aj svoj výsledok. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 • BESEDA O EURÓPSKEJ ÚNII A PAMIATKACH UNESCO

  Našu školu navštívili v piatok 27.10. študenti gymnázia z Giraltoviec. Boli to naši bývalí žiaci, a to Matúš Bandžák, Ján Foltín, Dušan Havrila a Igor Diky. Ich trieda 2.A sa tento školský rok zapája do projektu Euroscola 2018. V rámci projektu študenti uskutočňujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii. Gymnazisti preto pripravili našim štvrtákom zaujímavú prezentáciu o EÚ v rámci VP (výchovné poradenstvo). Štvrtáci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, a to kedy, ako a prečo EÚ vznikla, kto ju založil, koľko štátov mala, má a bude mať. Taktiež sa rozprávali o Eure, o symboloch EÚ a priraďovali vlajky k jednotlivým štátom.

 • Počas týždňa venovaného Medzinárodému dňu školských knižníc žiaci navštevovali šk. knižnicu, kde vytvárali a plnili zaujímavé aktivity. Priestory hornej chodby ozdobili kútikom OČI PLNÉ OBLOHY, ktorý je venovaný pamiatke M.R. Štefánika.

 • Aby sme sa v škole dobre cítili, takto krásne sme si chodbu vynovili.

 • 6. 11. 2017

  Do galérie Novak Cup boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2017

  Do galérie Stolný tenis boli pridané fotografie.

 • Jesenný zber papiera

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Aj s certifikátom Zelená škola zmýšľame environmentálne. V období od 2. do 20. októbra sa na našej škole konal v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Spoločne sme nazbierali 1 425 kg  a tým zachránili pred výrubom až 24 veľkých niekoľkoročných stromov. Nazbieraný papier sme si vymenili za hygienické potreby a saponát.

  Najšikovnejší v zbere papiera boli:

  1. miesto: Rastislav Onufer  (1.A) – 208 kg

  2. miesto: Radoslav Horvát (2.B) – 86 kg

 • V rámci práce záujmováych útvarov Zdravšia budúcnosť, Zaujímavé dejiny, Pohybom k zdraviu a Hráme sa so slovom sme v sobotu 21.októbra zrealizovali exkurziu na Šarišský hrad. Aj keď počasie nám nie veľmi prialo, myslíme si, že táto akcia splnila svoj účel a bola pre žiakov zaujímavá a podnetná. Fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Škola v jeseni boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Krúžková činnosť boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2017

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia deviatakov boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Deň športu boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

 •     V rámci projektu Európsky týždeň športu „Buď aktívny“ pod vedením p. učiteľa Humeníka sa na škole zorganizoval futbalový turnaj v malom futbale. Víťazom sa stali žiaci 8. ročníka (Talian, Labuda, Malik, Juhas). Blahoželáme. 

 • 6. 10. 2017

  Do galérie Súťaže v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 5. 10. 2017

  Do galérie Deň jablka boli pridané fotografie.

 • 4. 10. 2017

  Do galérie Cezpoľný beh- OK vo Svidníku boli pridané fotografie.

 • 4. 10. 2017

  Do galérie Biela pastelka boli pridané fotografie.

 •     Aj tento školský rok sa na našej škole uskutoční zber papiera. Príď aj ty vymeniť papier napr. za hygienické vreckovky, kuchynské utierky, saponát, alebo toaletný papier. Prvá etapa zberu od 2.10. do 20.10.2017. Papier môžete nosiť v stredu a vo štvrtok od 13:30 do 14:00.

  Prečo zberať papier???

  1. Papier tvorí 20% odpadu!
  2. Papier je možné recyklovať 5–8-krát.
  3. Recyklácia papiera znižuje konečné ceny pre spotrebiteľov!
  4. Recykláciou 1 tony papiera sa oproti výrobe papiera z celulózy u
 •     V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnia divadelného predstavenia. Žiaci 1.-4. ročníka 3.10. a naši starší žiaci 4.10. Pozrieme si predstavenie Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratína. 

 • 28. 9. 2017

  Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

 • Deň  27.september  je vyhlásený za Deň mlieka v školách.

      Aj naša škola sa už tradične zapája do tejto peknej akcie. Veď mlieko patrí odpradávna medzi základné potraviny objavujúce sa v jedálničku. Pitie mlieka ráno a v dopoludňajších hodinách má pre detský organizmus veľký význam. Nezaťažuje organizmus v čase najväčšieho vypätia, napríklad aj počas vyučovania, lebo je ľahko stráviteľné a znižuje únavu detí. Deti sú bystrejšie a pohotovejšie. A práve preto sa naša škola rozhodla, aj v tomto školskom roku, vyzdvihnúť tento biely dar prírody.

 • Naša ZŠ pre nevidiacich a slabozrakýh prispela čiastkou 46,20 €. Ďakujeme

  Milí žiaci!

      Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska  organizuje v dňoch  22. a 23. septembra  2017 celonárodnú verejnú  dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom  Biela pastelka.

  Aj naša základná škola   za príspevok  1 euro bude v mene únie ponúkať  darcom  biele plastové spinky vo forme bielej pastelky  ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

 • Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2017 o 15:30 hod. v ZŠ v Kračúnovciach.

 •     Deň ozbrojených síl SR si v piatok 22.9.2017 pripomenieme Dňom otvorených dverí v Sokolovských kasárňach. Prápor ISTAR, pôsobiaci v Sokolovských kasárňach na Čapajevoej ulici pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí. V čase medzi deviatou a dvanástou predpoludním tam pripravujú statické ukážky zbraní a techniky, dynamické ukážky boja zblízka, ale tiež ukážky poskytovania prvej pomoci a ďalšie zaujímavosti. Aj žiaci našej školy sa zúčastnia tochto významného dňa. 

 •     S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pred ňou pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie, učenie ... . 

      Po vypočutí hymny a úvodných piesní žiačok Peťky Štefaníkovej a Dadky Koreňovej nás všetkých prítomných privítala p. zástupkyňa a so slávnostným príhovorom vystúpila p. riaditeľka školy. Privítala a povzbudila prváčikov v ich náročnej práci, ktorá ich čaká celý rok. Nezabudla ani na piatakov. Našim deviatakom sa dostalo vyššej pozornosti, pretože je to ich posledný september v škole. Osobitne privítala nových žiakov a učiteľov. 

Fotogaléria

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria