Navigácia

 • OZNAM

      Z dôvodu nepriaznivého počasia sa naša škola nezúčastní Dňa otvorených dverí v Sokololovských kasárňach dňa 22.9.2017. 

 • Biela pastelka

  Milí žiaci!

      Únia slabozrakých a nevidiacich Slovenska  organizuje v dňoch  22. a 23. septembra  2017 celonárodnú verejnú  dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom  Biela pastelka.

  Aj naša základná škola   za príspevok  1 euro bude v mene únie ponúkať  darcom  biele plastové spinky vo forme bielej pastelky  ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

  Biela pastelka zlepšuje život tých, ktorí sa ocitli v neľahkej situácii. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva  a sociálnej rehabilitácie , teda na financovanie aktivít , ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života – napr.  kurzy  chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom, práce s výpočtovou technikou a  iných špeciálnych zručností, ktoré im pomáhajú žiť plnohodnotný život.

      Milí žiaci, každý z Vás môže prispieť eurom alebo dobrovoľnou sumou  22.septembra. V daný deň počas prestávok na 1.poschodí vedľa zborovne budú dvaja žiaci označení bielym tričkom s logom bielej pastelky. Ak máte záujem prispieť na celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku, hláste sa  pri týchto žiakoch.  

  Finančné prostriedky sa budú zbierať do zapečatených a očíslovaných pokladničiek. Pokladničky budú prevezené do kancelárie strediska , kde budú oficiálne odpečatené a ich obsah spočítaný. Do 10 dní po uskutočnení verejnej zbierky nás únia oboznámi s výsledkom a my Vás oboznámime s výsledkom našej školy opäť na našej stránke.                

              Za spoluprácu vopred všetkým ďakujeme.

 • Rodičovské združenie

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2017 o 15:30 hod. v ZŠ v Kračúnovciach.

 • Deň ozbrojených síl SR

      Deň ozbrojených síl SR si v piatok 22.9.2017 pripomenieme Dňom otvorených dverí v Sokolovských kasárňach. Prápor ISTAR, pôsobiaci v Sokolovských kasárňach na Čapajevoej ulici pozýva širokú verejnosť na Deň otvorených dverí. V čase medzi deviatou a dvanástou predpoludním tam pripravujú statické ukážky zbraní a techniky, dynamické ukážky boja zblízka, ale tiež ukážky poskytovania prvej pomoci a ďalšie zaujímavosti. Aj žiaci našej školy sa zúčastnia tochto významného dňa. 

 • Otvorenie nového šk. roka

      S neomylnou presnosťou je tu opäť začiatok nového školského roka. Aj nás 4. septembra 2017 privítala naša dobrá známa- škola. Stáli sme pred ňou pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Uvedomili sme si, že opäť začnú školské povinnosti, ranné vstávanie, učenie ... . 

      Po vypočutí hymny a úvodných piesní žiačok Peťky Štefaníkovej a Dadky Koreňovej nás všetkých prítomných privítala p. zástupkyňa a so slávnostným príhovorom vystúpila p. riaditeľka školy. Privítala a povzbudila prváčikov v ich náročnej práci, ktorá ich čaká celý rok. Nezabudla ani na piatakov. Našim deviatakom sa dostalo vyššej pozornosti, pretože je to ich posledný september v škole. Osobitne privítala nových žiakov a učiteľov. 

      Riaditeľka školy zaželala všetkým žiakom úspešný štart do nového školského roka. Učiteľom popriala veľa pracovného elánu a tvorivých síl.

   

 • 5. 9. 2017

  Do galérie Začiatok šk. roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria