Navigácia

 • DEVIATACI !

  Máte možnosť poobedňajšieho doučovania MAT a SJL od 22.2.2018 do 23. 3.2018 (mimo jarných prázdnin). Pondelok a utorok od 13:30 do 15:30 hod. bude MAT. Štvrtok a piatok 13:30 do 15:30 hod. bude SJL. 

 • Jarné prázdniny

  Milí žiaci, vážení rodičia!

  V dňoch od 26. februára do 2. marca 2018 sú v Prešovskom kraji jarné prázdniny. V prevádzke nie je ani ŠKD a školská kuchyňa. Vyučovanie pokračuje v pondelok 5. marca 2018. Prajeme Vám príjemný oddych.

 • Zimné radovánky

  Do galérie Zimné radovánky boli pridané fotografie.

     Zima je ročným obdobím, kedy by sme mali stavať snehuliakov, sánkovať sa či len tak šantiť na snehu. Tohtoročnej Perinbabe sa zatiaľ veľmi nechcelo zatriasť tou svojou snehovou perinou, aby sme si aspoň trochu užili zimných radovánok. Dlho sme čakali, a predsa nám tá Perinbabka nadelila aspoň trochu z tej svojej snehovej periny. Snehu nebolo až tak veľa, ale my sme sa aj tak vybrali na sánkovačku na náš školský dvor. Poriadne sme sa naobliekali prváci až štvrtáci a poďme na to. Deti si priniesli sane, boby, klzáky, no super to išlo aj na zadku. Všetci sa dosýta vyšantili, vybehali a po hodinovej sánkovačke sme sa s červenými líčkami vracali do školy, kde nás už čakal chutný obed, ktorý nám tentokrát chutil oveľa viac. Tešíme sa na to, kedy nám zase nasneží a sánkovačku si budeme môcť opäť zopakovať.

  Mgr. D. Štefaníková

 • Rodičovské združenie- 9.A

  Vážení rodičia žiakov 9.A triedy, dovoľujeme si Vás pozvať na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 19.2.2018 (pondelok) o 15:00 hod. v triede 9.A.

  Účasť je nutná a žiadame dochvílnosť. Prítomní: výchovný poradca, tr. učiteľ, vyuč. MAT, SJaL

 • Karneval

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

      Fašiangy sú časom radosti, veselosti, časom, kedy sa všetci radi zabávajú. Keďže aj my máme veľmi radi zábavu, rozhodli sme sa usporiadať  na našej základnej škole karneval. Počas prvej vyučovacej hodiny sa masky chystali v triedach a potom sme sa spoločne stretli v pekne vyzdobenej telocvični. Po telocvični sa prechádzali šašovia, princezné, mohli ste tu dokonca stretnúť domček na stračej nôžke či kozmonauta. Ani v tomto roku sa naše šikovné mamičky nedali zahanbiť a vytvorili krásne masky. Po krátkom tanci nasledovala prehliadka masiek, počas ktorej porota vyberala tie najlepšie masky. Úlohu mali ozaj neľahkú. Vybrať z takého množstva krásnych masiek nebolo také jednoduché. Porota najprv vyhodnotila masky z prvého stupňa, víťazom sa stal malý kozmonaut Rastík, na druhom stupni vyhrala papierová kukurica Sebastián. Po vyhodnotení nasledovala diskotéka, na ktorej sa spolu zabávali starší aj mladší žiaci spolu so svojimi učiteľmi. Zábava bola výborná, no dídžejka nakoniec zahlásila poslednú pesničku a všetci sme sa postupne museli rozísť domov. Prežili sme krásny karnevalový deň a už dnes sa tešíme na karneval o rok.

  Mgr. D. Štefaníková

 • Galéria najlepších

  Do galérie Galéria najlepších boli pridané fotografie.

      V prvom polroku šk. roka 2017/2018 udeľujeme  pochvalu pre našich najlepších žiakov. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a ďakujeme za pomoc a podporu pri organizovaní školských aktivít.

 • Ďakovný list

 • Lyžiarsky výcvik

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

 • ENVIRO: "Deti deťom 2017"

  Do galérie ENVIRO: "Deti deťom 2017" boli pridané fotografie.

 • KARNEVAL

  Milé deti, milí rodičia!

  ZŠ v Kračúnovciach pozýva všetkých svojich žiakov, rodičov a priateľov školy na tradičný karneval, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2018 so začiatkom o 9:00 hod. vo veľkej telocvični ZŠ. 

  Pre žiakov je pripravená skvelá zábava a súťaž o najkrajšie masky. 

 • Šaliansky Maťko- okresné kolo

  Do galérie Šaliansky Maťko- okresné kolo boli pridané fotografie.

 • SAMKOV ÚSPECH

  Poľské mesto Dukla 8.1.2018 ešte dýchalo vianočnou atmosférou. Ako poznamenal starosta Krašnienski Jan Juszczak, súťaž o najkrajší betlehem bola slávnostným vyvrcholením sviatkov v ich meste. Výstava tých najlepších betlehemov sa konala v miestnom kaštieli, kde si cenu za 3. miesto prevzal Samuel Partila, žiak 6.A triedy, víťaz okresného kola. Krásny program, recepcia, množstvo inšpirácie vďaka viac ako šesťdesiatim betlehemom sú isto nezabudnuteľným zážitkom a pre Samka motiváciou k ďalšej tvorbe. (p.uč.  S. Baranová)

  Blahoželáme.

 • Vianočná besiedka v 3.A

  Vianoce, sviatky lásky, pokoja a rodinnej pohody nám opäť tíško zaklopali na dvere. Aj my, žiaci 3.A triedy sme pripravili pre rodičov malé posedenie. Príbeh o narodení Ježiša a spev kolied spríjemnili predvianočnú atmosféru. Za svoju snahu boli deti odmenené veľkým potleskom. Spoločne si vymenili darčeky a pre všetkých prítomných, detí a rodičov, bolo pripravené chutné pohostenie.

      Zároveň ďakujeme rodičom, ktorí nám pomohli pri príprave občerstvenia. Želáme všetkým krásne a požehnané sviatky. 

 • Šaliansky Maťko si podával ruky s Luciou

  13. december patrí Lucii. Hovorí sa, že od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc. S touto poverou sa popasovali aj žiaci našej školy- členovia krúžku Hráme sa so slovom, ktorí nás voviedli do tajomných čarov a magických príbehov. Zdramatizovaním balady Lucijný stolček otvorili školské kolo súťaže ŠALIANSKY MAŤKO, ktorá bola plná rôznych tajomstiev a záhad. A ako sa umiestnili naši tajomní recitátori? To sa dozviete v záložke: Naše úspechy v SJaL. 

 • OZNAM

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom, že stravu za mesiac december je potrebné vyplatiť do 15.12.2017.

 • Beseda- Život v lese

      V piatok 8.12.2017 si naši piataci v rámci environmentálnej výchovy spríjemnili predpoludnie besedou s pánom lesníkom aj poľovníkom. Získali veľa zaujímavých informácií z oblasti lesného ekosystému. Spoločne si pripomenuli potrebu starostlivosti o lesné zvieratá počas zimy a dôležitosť ochrany našich lesov a prírody všeobecne. 

 • Mikuláš v obci

  Do galérie Mikuláš v obci boli pridané fotografie.

 • Mikulášske trhy

  Do galérie Mikulášske trhy boli pridané fotografie.

 • Mikuláš navštívil aj našu školu

  Do galérie Mikuláš navštívil aj našu školu boli pridané fotografie.

 • Ďalšia skvelá exkurzia...

  24.november sme prežili netradične a v duchu ochrany životného prostredia. Zúčastnili sme sa exkurzie na skládke komunálneho odpadu.  Firma Kosit so sídlom v obci Valaliky nám ponúkla nahliadnuť na  proces triedenia, spracovania a spaľovania odpadu. 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria