Navigácia

 • Mikulášske trhy

  Ak chceš vidieť krásne veci, vytvoriť si aj sám čosi,

  ak chceš sladkosť dobrú chrúmať,

  niečo kúpiť, niečo skúmať,

  neváhaj prísť medzi nás, osláviť ten krásny čas.

  Čas vianočnej veselosti, lásky dobra, spokojnosti.

  Tešíme sa na Vás.

  Zapojiť sa môžete aj Vy, milí rodičia, a to napečením sladkých dobrôt či vytvorením krásnych vianočných dekorácií.       

 • Bystrohlav

  Dňa 29.10.2017 sa na našej škole pre žiakov 5. a 6. ročníka uskutočnil 2. ročník matematickej súťaže ,,Bystrohlav“.  Súťaž bola zameraná na rozvoj predstavivosti, logického myslenia, čitateľskej a finančnej gramotnosti. Zúčastnilo sa jej 24 žiakov. Najúspešnejší boli:

  1. miesto: Damián Tomáš (6.B trieda)
  2. miesto: Peter Breja (5.A trieda)
  3. miesto: Anna Beláková (6.B trieda)

  Víťazi aj všetci zúčastnení  boli za svoju snahu a aktivitu odmenení. Všetkým ďakujeme za účasť a tým najúspešnejším srdečne blahoželáme.

  Mgr. Martina Dadejová

 • Divadielko pre prvákov

  Dňa 13.11.2017 sa nasi prváci vrátili nachvíľu do materskej školy. Boli pozvaní na malé divadelné predstavenie - Tri prasiatka. Divadielko sa im páčilo a vrátili sa so spokojnosťou a krásnym kultúrnym zážitkom.

 • Súťaž iBobor

  Do galérie Súťaž iBobor boli pridané fotografie.

 • Pozor! Pozor! Pozor!

  Milí žiaci, kolegovia, rodičia a priatelia školy!

       S radosťou Vám chceme oznámiť, že naša ZŠ a obec sa prvýkrát zapojila do zbierky na podporu projektov pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku pod názvom Hodina deťom. Žiaci ZŠ sa so žltými pokladničkami, s usmiatym Hugom- maskotom zbierky Hodina deťom sa budú pohybovať aj po našej škole a obci.  V piatok 10.11.  tak cestou do práce, školy, za oddychom či povinnosťami môžete prispieť na dobrú vec vhodením ľubovoľnej sumy do pokladničky. Dobrovoľnícke tímy môžete stretnúť napr. pri potravinách Kotva alebo reštaurácii Jami. Ďakujeme.  

 • iBobor v našej škole

  Počas tohto týždňa sa naša škola zapojila do známej súťaže iBobor. Žiaci rôznych vekových kategórií súťažia už od stredy až do piatku priamo cez webovú stránku iBobor.sk. Ihneď po skončení testu sa dozvedia aj svoj výsledok. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.

 • EUROSCOLA 2018

  BESEDA O EURÓPSKEJ ÚNII A PAMIATKACH UNESCO

  Našu školu navštívili  v piatok 27.10. študenti  gymnázia z Giraltoviec. Boli to naši bývalí  žiaci, a to Matúš Bandžák, Ján Foltín, Dušan Havrila a Igor Diky. Ich trieda  2.A sa  tento školský rok zapája do projektu Euroscola 2018.  V rámci projektu študenti uskutočňujú rôzne aktivity, ktorých cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii.  Gymnazisti preto  pripravili našim štvrtákom zaujímavú prezentáciu o EÚ v rámci VP (výchovné poradenstvo).  Štvrtáci sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií, a to kedy, ako a prečo EÚ  vznikla, kto ju založil,  koľko štátov  mala, má a bude mať. Taktiež sa rozprávali o Eure,  o symboloch EÚ a  priraďovali vlajky k jednotlivým štátom. 

  Témou   projektu gymnazistov  je kultúrne dedičstvo, a aj preto sa študenti rozprávali o pamiatkach UNESCO.  Gymnazisti vysvetlili,  aký je rozdiel medzi prírodnými a kultúrnymi pamiatkami. Zamerali  sa na Prešovský kraj, v ktorom sa nachádza   4 zo 7 pamiatok svetového dedičstva UNESCO.  Naši žiaci boli veľmi aktívni, a s radosťou sa do diskusie zapájali. Nielen že sa dozvedeli nové informácie, ale zopakovali si aj učivo, keďže o pamiatkach UNESCO a o slovenských regiónoch sa práve učia na hodinách vlastivedy. FOTOGALÉRIA

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  Počas týždňa venovaného   Medzinárodému dňu školských knižníc žiaci navštevovali šk. knižnicu, kde vytvárali a plnili zaujímavé aktivity. Priestory hornej chodby ozdobili kútikom OČI PLNÉ OBLOHY, ktorý je venovaný pamiatke M.R. Štefánika. 

 • I. stupeň

  Aby sme sa v škole dobre cítili, takto krásne sme si chodbu vynovili.

 • 6. 11. 2017

  Do galérie Novak Cup boli pridané fotografie.

 • 6. 11. 2017

  Do galérie Stolný tenis boli pridané fotografie.

 • Environmentálna výchova

  Jesenný zber papiera

  Milí rodičia, žiaci a priatelia školy!

      Aj s certifikátom Zelená škola zmýšľame environmentálne. V období od 2. do 20. októbra sa na našej škole konal v rámci environmentálnej výchovy zber papiera. Spoločne sme nazbierali 1 425 kg  a tým zachránili pred výrubom až 24 veľkých niekoľkoročných stromov. Nazbieraný papier sme si vymenili za hygienické potreby a saponát.

  Najšikovnejší v zbere papiera boli:

  1. miesto: Rastislav Onufer  (1.A) – 208 kg

  2. miesto: Radoslav Horvát (2.B) – 86 kg

  3. miesto: Beňadik Bakalár (5.A) – 74 kg

  V mene prírody Vám všetkým veľmi pekne ďakujeme.

  Mgr. Martina Dadejová,

  koordinátor environmentálnej výchovy

 • Dá sa aj takto...

  V rámci práce záujmováych útvarov Zdravšia budúcnosť, Zaujímavé dejiny, Pohybom k zdraviu a Hráme sa so slovom sme v sobotu 21.októbra zrealizovali exkurziu na Šarišský hrad. Aj keď počasie nám nie veľmi prialo, myslíme si, že táto akcia splnila svoj účel a bola pre žiakov zaujímavá a podnetná. Fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Škola v jeseni boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Jeseň v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 23. 10. 2017

  Do galérie Krúžková činnosť boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2017

  Do galérie Šarkaniáda boli pridané fotografie.

 • 16. 10. 2017

  Do galérie Exkurzia deviatakov boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Deň športu boli pridané fotografie.

 • 10. 10. 2017

  Do galérie Európsky týždeň športu boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola v Kračúnovciach
  Kračúnovce 277
 • 0547365105

Fotogaléria