Navigácia

Pedagogický zbor

Naši učitelia

Triedni učitelia:

Primárne vzdelávanie(1. stupeň ZŠ - 1. až 4. ročník)

1.A PaedDr. Iveta Mašlejová

2.A Mgr. Daniela Štefaníková

2.B Mgr. Jozef Motýľ 

3.A PaedDr. Štefánia Matiová 

4.A PaedDr. Mária Matisová

 

Nižšie sekundárne vzdelávanie (2. stupeň ZŠ - 5. až 9. ročník)

5.A Mgr. Otília Palaštová- SJaL, ANJ

5.B Mgr. Lucia Kušnírová- Deutschová- DEJ, TŠV

6.A  Mgr. Katarína Svobodová - CHEM, MAT

6.B Mgr. Martina Dadejová - MAT, BIO, INF   

7.A Mgr. Emília Harvilová - SJL  

7.B PaedDr. Silvia Baranová- VYV, VYU, TŠV

8.A Mgr. Františka Sotáková - GEO, NAV

8.B Mgr. Tomáš Harčarik - ANJ

9.A Ing. Martina Ivanová - SJL, BIO, SvP 

Ďalší vyučujúci:

PaedDr. Martina Onuferová - FYZ, TECH, INF

Mgr. Anna Katuščáková - DEJ, OBN , TŠV

Mgr. Jozef Humeník- TŠV, INF

Mgr. Igor Diky - HUV

Katechéti:

Thlic. Marek Haratim - NAV - rimskokatolícke náboženstvo

Mgr. Ľuboš Činčurák - NAV - evanjelické náboženstvo

 

Školský klub detí:

Bc. Erika Čorbová

Mgr. Gabriela Mihoková

 

Konzultačné hodiny učiteľov:

Trieda

 Meno učiteľa

Deň v týždni

od 13:30- do 14:30 hod.

I.A PaedDr. Iveta Mašlejová   
II.A Mgr. Daniela Štefaníková  

II.B

Mgr. Jozef Motýľ

 

III.A

PaedDr. Štefánia Matiová  

IV.A

PaedDr. Mária Matisová  

 

   
  II. stupeň

V.A

Mgr. Otília Palaštová  
V.B Mgr. Lucia Kušnírová- Deutschová  
VI.A Mgr. Katarína Svobodová  
VI.B Mgr. Martina Dadejová  
VII.A Mgr. Emília Havrilová  
VII.B PaedDr. Silvia Baranová  
VIII.A Mgr. Františka Sotáková  
VIII.B Mgr. Tomáš Harčarik  
IX.A Ing. Martina Ivanová  
 

 

Mgr. Anna Katuščáková

PaedDr. Martina Onuferová

Mgr. Jozef Humeník

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola v Kračúnovciach
    Kračúnovce 277
  • 0547365105

Fotogaléria